Taxatie Tank opslag / Brandstof depot

Taxatie Tank opslag / Brandstof depot

Rotterdam 13-05-2022

Deze taxatie is uitgevoerd i.v.m. het nemen van een financieringsbeslissing. Het brandstofdepot is gericht op de beroepsvaart zoals de visserij. Het object is ten aanzien van de locatie, aanwezige infrastructuur en de beschikbare opslag vrij uniek. Vanwege het ontbreken van marktgegevens is de waardering vastgesteld volgens een retrospectieve methode (gecorrigeerde vervangingswaarde)

Omschrijving: Tankopslag / Brandstofdepot
Categorie: Bijzonder vastgoed
Type vastgoed: Commercieel – industrie en haven gerelateerd
Locatie / Regio: Goeree – Overflakkee
Soort: Taxatie
Opdracht / Doel: Vaststellen (markt)waarde

Over SRMT

Wij bieden professionele makelaarsdiensten en gecertificeerde taxaties gericht op vastgoed, woningen en niet-woningen, met een zakelijk (professioneel) dan wel commercieel karakter. Hieronder valt bedrijfshuisvesting, commercieel- c.q. beleggingsvastgoed en vastgoed met bijzondere of specialistische kenmerken

Onze opdrachtgevers zijn Professionals die op een zakelijke manier betrokken zijn bij het betreffende vastgoed. Hierbij valt te denken aan eigenaren en gebruikers van zakelijk vastgoed, ondernemers, (particuliere) beleggers, banken, gemeenten en woningcorporaties. Uiteraard zoeken wij ook graag samenwerking met andere adviseurs.