kansen van de circulaire metaalketen

kansen van de circulaire metaalketen

Wat is nu eigenlijk circulair ondernemen, welke kansen en nieuwe verdienmodellen biedt het voor de metaalketen en vooral: hoe begin je praktisch met circulariteit in je eigen bedrijf? Dat waren vragen waarop een antwoord werd gegeven tijdens de bijeenkomst ‘Verzilver de kansen van de circulaire metaalketen’ die gisteren bij Metaalunie plaatsvond. 

Circulair ondernemen is het antwoord op schaarste aan grondstoffen en bijbehorende prijsstijgingen. Maar bovenal biedt circulariteit kansen voor nieuwe businessmodellen. Dagvoorzitter Mark , projectmanager bij Het Groene daagde de zaal uit door kritische vragen te stellen en Michel van MVOschetste een realistisch beeld van een circulaire economie. “De reden om circulair te gaan denken en doen is voor elk bedrijf anders en een mix van argumenten. Dat kan zijn om te innoveren, om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of om duurzamer te zijn”, zei hij.

Ook ondernemers, verenigd in de community of practice, kwamen uitgebreid aan het woord en verhaalden over hun eerste stappen op het gebied van circulair ondernemen. “Het is soms lastig om klanten te overtuigen dat een gereviseerd product net zo goed is als een nieuw product.

Daarom bied ik in alle gevallen dezelfde garantie aan”, zei Ton , directeur van UC uit Zaltbommel. Na de pauze vertelde Anna van RVO over het programma Nederland , een samenwerking van publieke en private partijen. In de daarop volgende (mini)workshop, onderdeel van het project CIRCO (creating business though circular design), werd de aanwezigen gevraagd na te denken op welk moment je een bepaald product circulair kunt maken en hoe. Voor een product in de gebruiksfase, is het wel belangrijk te weten waar het zich precies fysiek bevindt, luidde een antwoord. De middag werd afgesloten met een toelichting op het project Circulaire Metaalketen en hoe daarin kan worden geparticipeerd.

Bronnen: