Schilders hebben weer cao tot oktober 2025

Schilders hebben weer cao tot oktober 2025

De bonden LBV en FNV en CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisatie OnderhoudNL over een vierjarige cao voor de schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhouds- en glaszetbranche. Er is overeenstemming over een loonsverhoging van 2,75 procent per 1 januari 2022.

Voor de overige loonverhogingen tot aan oktober 2025 – als deze cao afloopt – wordt gekeken naar de inflatie en prijsstijgingen. Daarmee is de automatische prijscompensatie weer een feit in deze branche.

Ook het behalen van het nu gestelde doel van verminderd ziekteverzuim kan nog leiden tot een bonus op de lonen. Jaarlijks wordt dit in oktober gemonitord door de onderhandelingspartijen.

Er wordt in de nieuwe cao gelegenheid gecreëerd om eerder te kunnen stoppen met werken in een zogenoemde RVU-regeling. Ook wordt het mogelijk om vanaf het 60e levensjaar de hoeveelheid gewerkte uren te verminderen volgens een regime van 80% (werken), 90% (loon) en 100% (pensioenopbouw). In de oude cao was er geringe betaalde mogelijkheid tot werkverlichting. “Dit is echt een verbetering van de collectieve arbeidsvoorwaarden”, stelt Roel van Dijk van CNV Vakmensen

De nieuwe set afspraken moet alleen nog worden voorgelegd aan de leden van de betrokken partijen. “Onze cao-commissie is er enthousiast over, dus ik verwacht een positieve uitkomst”, aldus een ‘dik tevreden’ Van Dijk.

Om scholingsmogelijkheden te creëren krijgt elke werknemer twee betaalde scholingsdagen per jaar om zo bij te blijven in het vak. Naast doorbetaald verlof bij huwelijk of ‘notarispartnerschap’ wordt in de nieuwe cao ook doorbetaald verlof geregeld bij overlijden van verwanten van de werknemer.

Constructieve sfeer

Het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao zorgt ervoor dat de bonden FNV en CNV na een afwezigheid van zes jaar weer deel uit kunnen maken van de cao-tafel in deze sector. In 2016 weigerden beide partijen nog hun handtekening te zetten onder de cao die destijds tussen alleen Onderhoud NL (werkgevers) en LBV was afgesproken.

De onderhandelingen zijn, volgens alle partijen, in een constructieve sfeer gevoerd. Zij hebben voor de zomer vier keer verkennend overleg gevoerd en na de zomer nog eens vijf keer formeel om het voorliggende onderhandelingsresultaat te bereiken.

Peter Roos, bestuurder FNV Bouwen en Wonen zegt: “Met dit onderhandelingsresultaat hebben we belangrijke punten binnengehaald. Met name de afspraken voor eerder stoppen met werken zijn voor onze achterban belangrijk.”” Beide regelingen worden ingevoerd als onderdeel van het beleid op duurzame inzetbaarheid en partijen verwachten door inzet hiervan een daling van het ziekteverzuim in de laatste arbeidsjaren.

“Als sector aantrekkelijk zijn en blijven voor de werkenden doe je gezamenlijk. Samen vormen we immers het bedrijf. Dat laten partijen nu goed zien met deze nieuwe cao door een tweetal regelingen om gezond je pensioen te halen, maar ook door het inzetten van een aparte cao-werkgroep die zich gaat verdiepen in de instroomkant van de sector”, zegt voorzitter Henk den Boer. “Dit laatste is rechtstreeks het gevolg van de in de zomer door ons uitgezette online Voorkeurenscan. Een nieuwe cao afsluiten met álle betrokken partijen reflecteert het besef dat onze sector een geweldige toekomst heeft die we samen moeten vormgeven.”

De cao schilders geldt voor 15.000 werknemers en krijgt een nieuwe naam: Cao voor het Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (SAVG).

Bron: www.schildersvak.nl