Rotterdam alternatieve zorgwijze

Rotterdam alternatieve zorgwijze

Zenuwpijn wordt ook wel neuropathie of neuralgie genoemd. Deze pijn wordt veroorzaakt door een beschadiging in het zenuwstelsel. Hierdoor ontstaan pijnprikkels die geen functie hebben. Het is vaak een beschadiging van één zenuw, van een bundel zenuwen , van het ruggenmerg of de hersenen.
Zenuwpijnen kunnen heel heftig zijn en kunnen weken, maanden of zelfs jaren aanhouden.

Symptomen van zenuwpijn

Zenuwpijn of neuropatische pijn is vaak te herkennen als stekend, brandend of als een elektrische schok. Het gaat vaak samen met tintelingen of een doof gevoel.   De plaats waar de pijn wordt ervaren hoeft niet overeen te komen met het gebied waar de beschadiging is.

  • Er is sprake van pijn zonder dat er een duidelijke pijnprikkel is.
  • Er wordt pijn gevoeld van een prikkel die normaal geen pijn doet.
  • Er kunnen abnormale gewaarwordingen ervaren worden zoals ; tintelingen , trillingen schokken of andere sensaties.
  • Normale pijnstillers werken vaak niet of onvoldoende.

Zenuwpijn kan vele oorzaken hebben . Een ontsteking, beklemming van een zenuw, een ziekte of een beschadiging kan zenuwpijn veroorzaken. Soms is echter geen duidelijk oorzaak aan te wijzen.

Zenuwpijn kan zo hevig zijn dat het je hele leven beïnvloed zowel lichamelijk als mentaal. De behandeling bestaat vaak uit pijnstillende medicatie die echter vaak ook veel bijwerkingen geven en niet altijd adequaat helpen.
Daarom is het goed dat er aanvullende behandelingen zijn zoals acupunctuur

Wat kan acupunctuur betekenen bij zenuwpijn?

Acupunctuur kan vaak uitkomst bieden. Door acupunctuur is het mogelijk om in veel gevallen zenuwpijn en chronische zenuwpijn sterk te verminderen of zelfs in zijn geheel te laten verdwijnen.

Acupunctuur is veilig en heeft geen vervelende bijwerkingen. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar acupunctuur en neuropatische pijn waarbij goede resultaten zijn aangetoond.