Huurrecht Advocaat inschakelen

Huurrecht Advocaat inschakelen

In het burgerlijk wetboek is een apart deel gewijd aan het huurrecht. Je vindt hier de manier waarop je een huurovereenkomst kunt sluiten en je leest over de gevolgen die het recht eraan verbindt. Bij huur en verhuur verbindt de verhuurder zich aan de huurder om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven. Daartegenover verbindt de huurder zich tot een tegenprestatie. Partijen verbinden zich tot elkaar in de huurovereenkomst, ook wel het huurcontract genoemd. Meestal komt de tegenprestatie erop neer dat de huurder per periode een bepaald geldbedrag betaalt.

In dit verband bestaan er tussen huurder en verhuurder natuurlijk bepaalde rechten en plichten. De precieze omschrijving daarvan vind je in de wetsartikelen terug die over het huurrecht gaan.

Denk je aan huur en verhuur, dan is het eerste waar je aan denkt de huur en verhuur van kamers en woningen. Toch is dit maar een deel van het huurrecht. Ook als je een fiets huurt of een auto zijn de regels van het huurrecht van toepassing.

Huurrecht advocaten worden vaak pas ingeschakeld wanneer er hoog oplopende conflicten zijn ontstaan tussen de huurder en de verhuurder. Conflicten die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden wanneer er op een eerder tijdstip juridisch advies was gevraagd. In het huurrecht worden huurders van huurwoningen bijzonder goed beschermd. Dat wil echter niet zeggen dat verhuurders alleen maar huur mogen ontvangen en moeten zorgen voor deugdelijk onderhoud en daarna hun mond moeten houden.

https://twitter.com/i/events/1496858624068571140